ELITARNY BLOG UBEZPIECZENIOWY

 

Jak zawrzeć kontrakt z odbiorcą z Rosji lub Ukrainy?

Polisa na Wschód – wymagania dokumentowe,
których nie można zlekceważyć.

 

Polisa na Wschód

Współpracując z kontrahentami z Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu warto zabezpieczyć się przed ryzykiem politycznym. Taką ochronę daje niewielu ubezpieczycieli. Najlepiej zwrócić się do KUKE, która oferuje Polisę na Wschód z gwarancjami skarbu państwa.

Jakie są specyficzne wymagania Polisy na Wschód dotyczące warunków kontraktu? Jakie są konsekwencje niedotrzymania tych warunków?

Dokumenty kontraktowe

W Polisie na Wschód ubezpieczyciel stawia dość szczegółowe warunki dotyczące dokumentacji kontraktowej. Wynikają one z innych niż w Unii Europejskiej przepisów prawnych w krajach objętych tym ubezpieczeniem. Nieprzestrzeganie tych warunków mogłoby spowodować, że umowa sprzedaży między Twoją firmą a Twoim kontrahentem zagranicznym mogłaby zostać uznana za nieważną i nieskuteczną, czyli nieuprawniającą do otrzymania należności. czytaj dalej…

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj,
bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania.

 

spór z kontrahentem

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego rozstrzygnięcia. Oznacza to oczywiście również wstrzymanie wypłaty odszkodowania do tego czasu.

Co jest sporem w rozumieniu umowy ubezpieczenia? Jak go uniknąć? Jak się zachować, gdy kontrahent kwestionuje należność?

Spór z kontrahentem

W umowach ubezpieczenia najczęściej spór jest rozumiany szeroko, jako jakiekolwiek zakwestionowanie przez kontrahenta sposobu wykonania umowy sprzedaży – jakości towaru, terminu dostarczenia, opakowania itp. lub kwoty należności. Spór występuje również wtedy, gdy kupujący potrącił sobie kwotę faktury od kwoty należności od sprzedającego bez jego zgody. Raczej nigdy definicja sporu nie będzie zawężona do sporu sądowego.  czytaj dalej…

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo.
Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy.

 

odmowa wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może zakwestionować Twoje prawo do odszkodowania? Jak tego uniknąć?

Odmowa wypłaty odszkodowania

jest najczęściej spowodowana niedotrzymaniem warunków umowy ubezpieczenia.

Istotne jest podawanie rzetelnych informacji, będących podstawą oceny ryzyka, prawidłowe sformułowanie umowy sprzedaży i dokumentowanie transakcji, przestrzeganie warunków ochrony wskazanych przez ubezpieczyciela w dokumentach umowy ubezpieczenia,  w końcu, zgłaszanie przeterminowanych należności i współpraca w ich odzyskiwaniu.

 

czytaj dalej…

Turniej piłki halowej

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy na turniej piki halowej
EBC Radom Cup 2016.

pilka

Więcej informacji na stronie www.letsmove.pl

Miło nam zaprosić Państwa drużynę do udziału w turnieju piłki halowej EBC Radom Cup, który odbędzie się w dniu 20 lutego 2016 roku (sobota) na hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul Kościuszki.
Piłka nożna to najpopularniejsza gra zespołowa, która dostarcza wiele niezapomnianych sportowych przeżyć, a samym uczestnikom daje wiele radości i kojarzy się z entuzjazmem i pozytywnymi emocjami, dlatego firma Elite Broker Consultancy chce zbudować prawdziwie mistrzowską atmosferę, czynnie zaangażować Państwa w rozgrywki i zachęcić do sportowego współzawodnictwa.
czytaj dalej…