DORADZTWO

Materiał zebrany podczas wnikliwie wykonanych analiz pozwala na wskazanie wszystkich zagrożeń i miejsc, w których może pojawić się ryzyko.

OBSŁUGA BROKERSKA

Przygotowanie raportu
na podstawie uprzednio dokonanych analiz pozwala sporządzić zarys optymalnego programu ubezpieczeniowego.

SZKOLENIA

Organizacja szkoleń dla pracowników Klienta w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia dla potrzeb sprawnego funkcjonowania i obsługi ubezpieczeń.