DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

 

Audyt, Analizy, Opinie

doradztwoNaszą współpracę z Klientem rozpoczynamy od sporządzenia całościowych analiz ryzyka. Ten etap jest niezbędny w przypadku Klientów wymagających nietypowej i skomplikowanej obsługi brokerskiej.
Materiał zebrany podczas wnikliwie wykonanych analiz pozwala na wskazanie wszystkich zagrożeń i miejsc, w których może pojawić się ryzyko. Tak dokonana ocena ryzyka jest początkowym zarysem przyszłego programu ubezpieczeniowego
Określenie maksymalnej prawdopodobnej szkody oraz badanie wpływu potencjalnych szkód na kondycję finansową przedsiębiorstwa pozwala na podejmowanie dalszych kroków. Oczywiście podjęcie decyzji leży zawsze w gestii Klienta. Na tym etapie potrzebne jest wsparcie naszych prac przez Klienta – bez udostępnienia szeregu dokumentów, bez Państwa pomocy, przygotowany przez nas raport może okazać się niedokładny i powierzchowny. Tylko wzajemne zaufanie gwarantuje wypracowanie analiz, które będą zabezpieczały interesy klienta