OBSŁUGA BROKERSKA

 

Opracowanie programu ubezpieczeniowego.

brokerOpracowanie programu ubezpieczeniowego – jego założenia opracowujemy wspólnie z Państwem. Przygotowanie raportu na podstawie uprzednio dokonanych analiz pozwala sporządzić zarys programu ubezpieczeniowego. W zależności od potrzeb, taki dokument wymaga większych bądź mniejszych dodatkowych korekt i poprawek, które najłatwiej wprowadzić po wspólnej dyskusji. Na koniec, po uwzględnieniu wszystkich poprawek, powstaje program ubezpieczeniowy, który na daną chwilę będzie stanowił obraz optymalnego ubezpieczenia Państwa Przedsiębiorstwa. Właśnie takiego zabezpieczenia będziemy w imieniu Państwa poszukiwać na rynku ubezpieczeniowym.

Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne.

W trakcie trwania umów ubezpieczenia Przedsiębiorstwo cały czas funkcjonuje w zmieniającej się rzeczywistości i tym samym ulega stałym modyfikacjom, tj. zmianie ulegają składniki majątku, środków obrotowych, zwiększa się lub obniża obrót, czasami może nawet ulec zmianie profil działalności Przedsiębiorstwa, itd. Jednocześnie, aby zarządzać efektywnie ubezpieczeniami Przedsiębiorstwa, większość tych zmian powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w trwających umowach ubezpieczenia dla nowych składników majątku. Może to być objęcie ochroną ubezpieczeniową nowej działalności lub zmniejszonym zakresie ochrony, tak aby klient nie nadpłacał składek. Pilnujemy wydatków Państwa przedsiębiorstwa.
To jest naszą zasadniczą rolą. Od Państwa jedynie oczekujemy stosownych informacji, ponieważ bez nich nie jesteśmy w stanie prawidłowo działać. Również na tym etapie nieodzowna jest stała współpraca z Klientem.
W kwestiach wszelkich terminów: płatności składek, ich wysokości, czy terminów zgłoszenia przedmiotu ubezpieczenia do ochrony, bądź wypowiedzenia umowy, możecie Państwo być spokojni, dbamy o każdy szczegół, o wszystkim jesteście Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Proces likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczeń oraz jego nadzorowanie 

Do kompleksowej współpracy zalicza się likwidację szkód. Traktujemy ją priorytetowo. Wynika to z naszych wszystkich wcześniejszych ustaleń.

Wspieramy naszych Klientów w procesie likwidacji szkód m.in. poprzez:

  • informowanie Klientów o przysługujących im w procesie likwidacji szkód prawach i obowiązkach;
  • dokonywanie zgłoszeń szkód w imieniu Klientów;
  • gromadzenie w toku likwidacji szkód niezbędnych dokumentów we współpracy z Klientem;
  • stały monitoring przebiegu likwidacji szkód prowadzony przez zakłady ubezpieczeń;
  • udział w negocjacjach prowadzonych z udziałem zakładu ubezpieczeń, poszkodowanych i ich pełnomocników;
  • współpraca z radcami prawnymi;
  • ustalanie terminu oględzin, a w miarę potrzeby uczestnictwo w nich;
  • udział w negocjacjach z Ubezpieczycielem w sprawach likwidowanych szkód;
  • stały monitoring przepisów prawa i orzecznictwa sądowego itp.