Szkolenia

 

  • Organizacja szkoleń dla pracowników Klienta w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia dla potrzeb sprawnego funkcjonowania i obsługi ubezpieczeń.
  • UMOWY HANDLOWE Z PODMIOTAMI ROSJI, UKRAINY I BIAŁORUSI – ASPEKTY PRAKTYCZNE. Jak bezpiecznie zawierać, egzekwować i rozwiązywać.