UBEZPIECZENIE DLA FAKTORA

 

Faktoring wiąże się ryzykiem nieotrzymania wykupionych należności od kontrahenta, na którego została wystawiona wykupiona faktura. Dotyczy to przede wszystkim faktoringu pełnego, gdzie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale również faktoringu niepełnego, gdzie w przypadku trudności z regresem wobec klienta, brak płatności od kontrahenta stanowi stratę faktora.

W obu tych sytuacjach faktor powinien zabezpieczyć się korzystając z ubezpieczenia należności. Polisa zawarta bezpośrednio między faktorem a ubezpieczycielem zabezpiecza faktoring pełny i przejęte przez faktora ryzyko niewypłacalności kontrahenta, nie angażując klienta w obsługę polisy. Z kolei polisa zawarta przez klienta może stanowić zabezpieczenie zarówno faktoringu pełnego jak i niepełnego.

Elite Broker Consultancy (EBC) jest brokerem znającym specyfikę wymagań faktorów jak i ubezpieczycieli. Wynegocjujemy dla faktora warunki ochrony ubezpieczeniowej najlepiej dopasowane do specyfiki produktu faktoringowego, wskażemy warunki ubezpieczenia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie faktoringu,  pomożemy w dostosowaniu procedur wewnętrznych faktora do wymagań ubezpieczyciela.

EBC ma duże doświadczenie w ubezpieczeniach faktoringu zarówno od strony ubezpieczyciela jak i od strony faktora. Wiele lat pracowaliśmy w firmach ubezpieczeniowych, przygotowując warunki ochrony również dla faktorów. Z drugiej strony mamy też doświadczenie w tworzeniu produktów faktoringowych w jednej z dynamicznie rozwijających się firm faktoringowych, w tym w tworzeniu warunków faktoringu pełnego w oparciu o polisę faktora i polisę klienta.

 

Oferujemy współpracę w zabezpieczeniu faktoringu pełnego polisą własną faktora:

 • obsługę brokerską umów ubezpieczenia należności faktoringowych od etapu analizy potrzeb faktora, wnioskowania, przeglądu ofert ubezpieczenia, negocjacji warunków, wyboru ofert, aż po wsparcie w procesie likwidacji szkody i odzyskiwania odszkodowania w przypadku odmowy wypłaty,
 • analizę dotychczasowej współpracy faktora z ubezpieczycielem, renegocjacje warunków ubezpieczenia lub wsparcie w wyborze nowego ubezpieczyciela,
 • pomoc w dostosowaniu warunków faktoringu pełnego na polisie faktora do wymagań umowy ubezpieczenia,
 • wsparcie w opracowaniu procedur wewnętrznych dostosowanych do warunków ubezpieczenia,
 • szkolenia pracowników faktora z funkcjonowania i obsługi umowy ubezpieczenia.

 

Oferujemy doradztwo w zabezpieczeniu faktoringu pełnego polisą klienta:

 • wsparcie faktora w ustaleniu treści i negocjacjach warunków porozumień trójstronnych stanowiących zabezpieczenie faktoringu pełnego,
 • wsparcie klienta w zawarciu umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania i przedsiębiorcy i faktora,
 • pomoc faktorowi w dostosowaniu warunków faktoringu pełnego na polisie klienta do wymagań umowy ubezpieczenia,
 • wsparcie faktora w opracowaniu procedur wewnętrznych dostosowanych do warunków ubezpieczenia,
 • szkolenia pracowników faktora z funkcjonowania i obsługi umów ubezpieczenia.

 

Oferujemy konsultacje w zakresie zabezpieczenia faktoringu niepełnego polisą klienta:

 • wsparcie klienta w zawarciu umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania i przedsiębiorcy i faktora,
 • pomoc faktorowi w ustaleniu treści cesji, porozumienia trójstronnego lub aneksu do umowy ubezpieczenia do konkretnych umów ubezpieczenia.

 

Skorzystaj z naszej wiedzy ubezpieczeniowej i faktoringowej, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci skutecznie zabezpieczyć ryzyko Twojej firmy.