Elite Broker Consultancy Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 4 lok 44, 26-600 Radom,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000575506,
NIP: 9482604639, REGON 362546129

 

+ 48 606 825 269, + 48 501 713 281

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ELITE BROKER CONSULTANCY Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, przy ul. Świętojańskiej 4/44 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania Kliknij, aby Poznać Politykę prywatność