Gwarancje wadialne / przetargowe

Jak często zastanawiasz się do którego przystąpić przetargu, komu złożyć swoją ofertę? Przystąpienie do przetargu często wiąże się z warunkiem złożenia wadium.

Na pewno chciałbyś składać więcej swoich ofert, ale pojawia się problem skąd wziąć na to środki? Nie możesz pozwolić sobie na blokowanie gotówki. Już nie raz uczestniczyłeś w postępowaniu przetargowym, które trwało dłużej niż planowane 30 – 60 dni.

Doskonale wiesz, że startując częściej, zdecydowanie zwiększasz swoją szanse na kolejne dobre zlecenie.

Doskonałym rozwiązaniem dla Twoich problemów mogą być ubezpieczeniowe gwarancje wadialne / przetargowe. Powszechnie stosowane nie tylko przy postępowaniach przetargowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych ( PZP), ale również w przetargach niepublicznych, niosą ze sobą wiele korzyści.

Gwarancje ubezpieczeniowe mają wielką zaletę w porównaniu do gwarancji bankowych, ponieważ nie mają wpływu na zdolność kredytową Twojej firmy, nie zmniejszają jej. Dodatkowo nie trzeba ich dodatkowo zabezpieczać zastawem, czy hipoteką. Więcej o zaletach tutaj

Uzyskanie gwarancji wadialnej jest łatwe i proste. Nawet jeśli zamawiający rozpisze przetarg w oparciu o własny regulamin lub startujesz w konsorcjum nie stanowi to przeszkody złożenia gwarancji wadialnej, zamiast gotówki.

Teraz już nie musisz zastanawiać się skąd wziąć 5 000 zł, 10 000 zł, czy 100 000 złotych na przystąpienie do przetargu i złożenie swojej oferty. Może zaskoczy cię informacja, że wadium 50 000 zł kosztuje jedynie od 250 – 500 zł ( na 30 dni).

Jeżeli już korzystasz z limitu u ubezpieczyciela, to do uzyskania gwarancji wadialnej będziesz potrzebował jedynie wniosku ( procedura uproszczona) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( SIWZ) lub ogłoszenie o przetargu. Potem należy tylko zaakceptować projekt gwarancji i opłacić składkę, a gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz otrzymać na adres e-mail już po kilkunastu minutach.

W przypadku kiedy postępowanie będzie się przedłużać, wystarczy wniosek wraz z informacją od zamawiającego o zmianach. Na tej podstawie gwarant wystawi aneks do gwarancji, który otrzymasz po opłaceniu składki.

Sam widzisz gwarancje wadialne mają wiele zalet, a formalności może być znacznie mniej jeśli skorzystasz z naszej pomocy.

Wtedy już nie będziesz musiał szukać, negocjować i monitorować limitów, jedynie sam będziesz podpisywał wniosek. Ponadto już na tym etapie otrzymasz informację jakich gwarancji ( należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki )będziesz potrzebował w przypadku wybranej Twojej oferty i ile będą one kosztować.

Jeśli szukasz gwarancji ubezpieczeniowej pod konkretny przetarg lub zamówienie, to poniżej informacja, jak dokładnie przebiega jej proces uzyskania.

Dla klientów posiadających czynne umowy o limit w ramach, których wystawiane są gwarancje, procedury wyglądają następująco:….

Jeżeli jeszcze nie masz czynnego limitu, zapoznaj się z procedurą uzyskania umowy o limit. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

PROCEDURA GWARANCJI WADIALNEJ/ PRZETARGOWEJ

Dokumenty kontraktowe

Twoje zaangażowanie możemy ograniczyć do minimum. Wymagamy jedynie podanie linku do strony, na której zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przez zamawiającego. To my pobierzemy wymagane dokumenty, zapoznamy się z wymogami, odpowiedziami na pytania oraz zmianami zamieszczonymi w ogłoszeniu i SIWZ, tak aby gwarancja uwzględniła aktualny stan postępowania przetargowego i spełniała wymogi zamawiającego. W przypadku kiedy postępowanie będzie prowadzone na podstawie regulaminu zamawiającego ( a nie o ustawę o zamówieniach publicznych), gwarancja zostanie przygotowana według określonych tam wymogów.

Wniosek o gwarancję

W przypadku gwarancji wadialnych kluczowym jest czas jej wystawienia i dostarczenia. Dlatego wniosek o gwarancję przygotujemy za Ciebie. Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia różnych, do końca nieprzewidywanych okoliczności, nasze czynności prowadzone są równolegle. Przygotowany wniosek na formularzu ubezpieczyciela wraz wymaganymi dokumentami przekazujemy do gwaranta, a Ty otrzymujesz jego oryginalny egzemplarz do podpisu.

Projekt gwarancji

Przygotowany projekt gwarancji przez ubezpieczyciela poddany zostaje starannej analizie i sprawdzeniu pod kątem zgodności z wnioskiem, danymi Twojej firmy i zamawiającego oraz jego wymogami. Sprawdzony projekt gwarancji trafia do Twojej akceptacji.

Polisa i składka

Po uzyskaniu Twojej akceptacji treści gwarancji otrzymujesz polisę lub rachunek z danymi i numerem konta w celu dokonania opłaty za gwarancję. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty oraz podpisanego wniosku przechodzimy do ostatniego kroku.

Dostarczenie gwarancji

Coraz częściej beneficjenci akceptują gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyczynia się to do szybszego i bezpiecznego dostarczenia dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu zapłaty składki w ciągu kilkunastu minut otrzymasz gwarancję na adres mailowy. I już możesz składać swoją ofertę.