Gwarancje zwrotu zaliczki

Przystępujesz do kontraktu, gdzie kontrahent ma wypłacić zaliczkę, którą musisz odpowiednio zabezpieczyć przed jej wypłaceniem. Jak możesz rozwiązać ten warunek umowy? Tą kwestę możesz rozwiązać poprzez ubezpieczeniową gwarancję zwrotu zaliczki. Jak to zrobić? Podlinkować do Procedury uzyskania gwarancji zwrotu zaliczki lub kontakt

W przypadku kontraktów, zwłaszcza tych dotyczących dostawy maszyn, linii produkcyjnych elementów konstrukcyjnych , ale również zwykłych budowlano-montażowych, zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty zaliczki. Wartość tej zaliczki może być różna, zwykle wynosi od 10 do 30% wartości kontraktu

Przystępując do umowy w której warunkiem uruchomienia zaliczki jest wcześniejsze złożenie zabezpieczenia,a często jedną z możliwych form jest ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki.

Wartość takiej gwarancji opiewa na kwotę udzielonej zaliczki i zabezpiecza inwestora, że środki wypłacone wykonawcy zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozliczone w oznaczonym terminie.

Gwarancja zwrotu zaliczki pokrywa 100% zobowiązania Twojej firmy i jej udzielenie jest zarezerwowane głównie dla firm o dobrej kondycji finansowej oraz stale współpracującej z ubezpieczycielem, mającą już inne czynne gwarancję w ramach umowy o limit.

Okres obowiązywania gwarancji zwrotu zaliczki jest nie dłuższy niż okres realizacji kontraktu, a dość często bywa krótszy (np. 3-6 miesięcy), a koszt jest wyższy niż gwarancja należytego wykonania dla tego samego kontraktu i wynosi od 1,5% do 3 %

Jeżeli zamierzasz realizować kontrakt o wartości 2 mln zł, a zaliczka wynosi 400 000 zł co stanowi 20 % umowy, czas na rozliczenie wyznaczony jest na okres 3 miesięcy to możesz liczyć się, że składka za gwarancję wyniesie 3 000 zł ( przy stawce 3%).

Przy realizacji kontraktu w którym przewidziana jest wypłata zaliczki, która uwarunkowana jest wniesieniem zabezpieczenia w formie gwarancji musisz pamiętać o zależności, że jeżeli ubezpieczyciel udzielił gwarancję należytego wykonania lub dobrego wykonania dla danego kontraktu, to z pewnością nie wystawi już gwarancji zwrotu zaliczki. Podobnie jest i w odwrotnej sytuacji, gdzie wystawienie gwarancji zwrotu zaliczki przez ubezpieczyciela oznacza brak możliwości uzyskania gwarancji należytego wykonania/ dobrego wykonania kontraktu od tego samego gwaranta.

Dla uniknięcia takiej sytuacji mamy stosowne rozwiązania dla naszych klientów. Zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić?

Zapoznaj się z procedurą. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

PROCEDURA GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI

Dokumenty kontraktowe

Do uzyskania gwarancji zwrotu zaliczki wymagana jest podpisana umowa kontraktu wraz z aneksami ( jeżeli takie zostały sporządzone).

Wniosek o gwarancję

W przypadku gwarancji zwrotu zaliczki na formularzu ubezpieczyciela przygotowujemy staranie wniosek do akceptacji i Twojego podpisu. Tak przygotowany komplet dokumentów przekazujemy do ubezpieczyciela.

Projekt gwarancji

Przygotowany projekt gwarancji przez ubezpieczyciela poddany zostaje starannej analizie i sprawdzeniu pod kątem zgodności z wnioskiem, danymi Twojej firmy i zamawiającego oraz jego wymogami. Sprawdzony projekt gwarancji za Twoim pośrednictwem przekazujemy do beneficjenta gwarancji w celu jego akceptacji lub korekty zapisów.

Polisa i składka

Po uzyskaniu akceptacji beneficjenta treści gwarancji otrzymujesz polisę lub rachunek z danymi i numerem konta w celu dokonania opłaty za gwarancję. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przechodzimy do ostatniego kroku.

Dostarczenie gwarancji

Coraz częściej beneficjenci akceptują gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyczynia się to do szybszego i bezpiecznego dostarczenia dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu zapłaty składki w ciągu kilkunastu minut otrzymasz gwarancję na adres mailowy. Wersje papierową kurierem przesyłamy do Ciebie lub pod wskazany adres beneficjenta.