Elite Broker Consultancy Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 16 lok 4, 26-600 Radom,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000575506,
NIP: 9482604639, REGON 362546129

 

 

Krzysztof Kobyłecki

Członek Zarządu i Broker ubezpieczeniowy

tel. + 48 606 825 269

e-mail: biuro@elitebrokerconsultancy.pl

Biuro:
26-609 Radom
ul. Prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 lok 201

Krzysztof Kobyłecki Elite Broker Consultancy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

10 + 7 =