Gwarancje usunięcia wad i usterek

Jeśli realizacja Twojego kontraktu dobiega końca, zastanawiasz się jak zgodnie z postanowieniami umowy zabezpieczyć kolejny okres kontraktu? Nawet wtedy, kiedy już jesteś po podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót, a kontrahent zatrzymał kaucje gwarancyjną, możesz odzyskać zatrzymaną gotówkę. Dobrym rozwiązaniem tej kwestii jest skorzystanie z gwarancji usunięcia wad i usterek.

Ten rodzaj gwarancji pozwala zabezpieczyć inwestora w przypadku ewentualnych wad i usterek, które ujawnią się po realizacji kontraktu ( ujawnione już po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego) zostaną właściwie i terminowo usunięte.

Gwarancja usunięcia wad i usterek zastępuje kaucję pieniężną zabezpieczającą roszczenia beneficjenta z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. Charakteryzuje się długimi okresem obowiązywania. Coraz częściej zamawiający stawiają wysokie wymagania wykonawcom co do długości okresu rękojmi. A wykonawcy chcąc być konkurencyjnymi akceptują takie warunki kontraktu.

Okresy 5-7 letnie staja cię już rzadkością. Właśnie z tego powodu warto kaucje gwarancyjne zamienić na gwarancje. Tym bardziej trudno jest przewidzieć co się wydarzy w ciągu tak długiego okresu czasu i czy po takim okresie kontrahent będzie chciał lub będzie wstanie zwrócić te pieniądze.

Zgodnie z postanowieniami kontraktów kaucje na okres rękojmi opiewają na poziomie od 1,5% do 5% wartości umowy. Co to oznacza dla Ciebie? Mianowicie zostawiając gotówkę pozbawiasz się w zasadzie dużej części lub całość zysku z Twojego kontraktu. Przez następne lata pieniądze te nie pracują dla Twojej firmy. A Ty na poczet kolejnych zleceń musisz szukać finansowanie w bankach, leasingach itd.

Korzystając z gwarancji usunięcia wad i usterek pozwala Tobie na uniknięcie problemów z odzyskaniem swoich pieniędzy po okresie rękojmi. Nie musisz się martwić o zwrot gotówki i myśleć o losach kontrahenta, czy w międzyczasie nie zakończył działalności albo nie zbankrutował? Przede wszystkim pieniądze pozostają w Twojej firmie na bieżącą działalność i na nowe zlecenie.

Gwarancje usunięcia wad i usterek mogą być wydane na maksymalny okres od 60 do 96 miesięcy, przy czym te najdłuższe dotyczą gównie kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych oraz kontraktów objętych dofinansowaniami.

Koszt gwarancji usunięcia wad i usterek jest uzależniony od okresu jej obowiązywania oraz od kwoty gwarancji. Wylicza się go według stawki rocznej, która zwykle wynosi od 1,5% do 2,5%. Pamiętaj, że składkę według tej stawki liczysz od wartości gwarancji, a nie wartości kontraktu.

Dla Twojego kontraktu o wartości 2 mln zł i zabezpieczeniu kaucji gwarancyjnej w wysokości 1,5% oraz na okres 60 miesięcy, suma gwarancyjna wyniesie 30 000 zł, a składka za gwarancję 3 000 zł (przy stawce 2%).

Zapoznaj się z procedurą. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

PROCEDURA GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Dokumenty kontraktowe

Do uzyskania gwarancji usunięcia wad i usterek będziemy potrzebować umowę (wraz z aneksami, jeśli takie były sporządzone) oraz bezusterkowy protokół odbioru robót (jeżeli były usterki, to protokoły z ich usunięcia).

Wniosek o gwarancję

W przypadku gwarancji usunięcia wad i usterek na formularzu ubezpieczyciela przygotowujemy staranie wniosek do akceptacji i Twojego podpisu. Tak przygotowany komplet dokumentów przekazujemy do ubezpieczyciela.

Projekt gwarancji

Przygotowany projekt gwarancji przez ubezpieczyciela poddany zostaje starannej analizie i sprawdzeniu pod kątem zgodności z wnioskiem, danymi Twojej firmy i zamawiającego oraz jego wymogami. Sprawdzony projekt gwarancji za Twoim pośrednictwem przekazujemy do beneficjenta gwarancji w celu jego akceptacji lub korekty zapisów.

Polisa i składka

Po uzyskaniu akceptacji beneficjenta treści gwarancji otrzymujesz polisę lub rachunek z danymi i numerem konta w celu dokonania opłaty za gwarancję. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przechodzimy do ostatniego kroku.

Dostarczenie gwarancji

Coraz częściej beneficjenci akceptują gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyczynia się to do szybszego i bezpiecznego dostarczenia dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu zapłaty składki w ciągu kilkunastu minut otrzymasz gwarancję na adres mailowy. Wersje papierową kurierem przesyłamy do Ciebie lub pod wskazany adres beneficjenta.