Jesteśmy licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym działającym na rynku polskim od 2015 roku, wyróżniamy się umiejętnym stosowaniem wiedzy i doświadczenia w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym a w tym, m.in. w ubezpieczeniu należności i w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Swoją długoletnią praktyką wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Bazując na specjalistycznej wiedzy naszego zespołu, Elite Broker Consultancy zawsze dostarcz Klientom usługi dopasowanej ściśle do Ich potrzeb i wymagań.

Krzysztof Kobyłecki

Członek Zarządu i Broker ubezpieczeniowy

tel. + 48 606 825 269

e-mail: biuro@elitebrokerconsultancy.pl

Krzysztof Kobyłecki Elite Broker Consultancy

Kim jest broker?

 

Broker ubezpieczeniowy pełni szczególna rolę na rynku ubezpieczeniowym, bowiem z godnie z prawem reprezentuje wyłącznie Klienta i działa w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Za swoje czynności/ działania nie pobiera wynagrodzenia od swojego Klienta.
Zespół Elite Broker Consultancy tworzą osoby z wiedzą ekspercką i długoletnim doświadczeniem jakie zdobyły uczestniczą w procesie tworzenia ofert zakładów ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń finansowych.
Nasza praktyka to argument/ atut, dzięki któremu jesteśmy gotowi przygotować program ubezpieczeniowy uwzgledniający potrzeby oraz ograniczający zagrożenia obszaru działania Twoje firmy.
Nie ograniczamy się tylko do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy ryzyka ubezpieczeniowego w firmie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polis i wsparcie w likwidacji szkody.
Gwarancja naszych usług poparta jest, także wymogami prawa. Każdego roku ubezpieczamy naszą spółkę od odpowiedzialności cywilnej na wymagane kwoty.