Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy dla uniknięcia angażowania własnych środków finansowych w celu zabezpieczenia inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od momentu przystąpienia do przetargu, realizację kontraktu i w okresie po jego realizacji.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela/ gwaranta do zapłaty na rzecz beneficjenta/ inwestora określonej kwoty, nie wyższej niż wysokość sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie/ wykonawca nie wywiąże się wobec beneficjenta/ inwestora ze zobowiązań kontraktowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie ubezpieczyciela/ gwaranta do wypłaty konkretnej sumy pieniężnej. Ograniczenia zobowiązania ubezpieczyciela do wypłaty żądanej kwoty wynikającej z roszczenia złożonego przez beneficjenta mają charakter jedynie formalny.

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczają Twojego inwestora w procesie inwestycyjnym, następnie Twojej firmie jako wykonawcy/ przyjmującemu zlecenie pozwalają na osiągniecie korzyści finansowych dzięki wyeliminowaniu konieczności składania zabezpieczeń pieniężnych. Podnoszą Twoją wiarygodność jako wykonawca.

Dla przedsiębiorców działających w branżach w których wykorzystanie ubezpieczeniowych gwarancji jest doskonałym instrumentem zapraszamy do współpracy. Naszym klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania, wysokie limity,  konkurencyjne warunki, gwarancje o wzorach akceptowalnych przez kontrahentów oferowanych przez wiarygodnych i sprawnie działających ubezpieczycieli.

Gwarancje ubezpieczeniowe – korzyści dla inwestorów (beneficjentów)

 • Umożliwiają zabezpieczenie całego procesu inwestycyjnego począwszy od przetargu
 • najłatwiejszą i najbardziej wiarygodną forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
 • Dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, należne inwestorowi odszkodowanie będzie skuteczne i szybko wypłacone
 • Stanowią rzetelną ocenę potencjalnego wykonawcy pod kątem sytuacji finansowej i możliwości technicznych realizacji projektu

Gwarancje ubezpieczeniowe – korzyści dla wykonawców kontraktów

 • Podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestora
 • Pomagają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, często nawet na długi czas
 • Zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu
 • W wielu przypadkach stanow warunek zawarcia kontraktu
 • Pozwalają na otrzymanie pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego usunięcia wad i usterek
 • Poprawiają płynności finansową
 • Pozwalają na wykorzystanie bankowych linii kredytowych na cele inne niż gwarancje

W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów następujące prace:

 • doradztwo przy organizowaniu zabezpieczeń realizowanych kontraktów
 • analizę treści umów pod kątem wymogów gwarancyjnych
 • pomoc przy składaniu wniosku o gwarancje
 • weryfikacja pełnej dokumentacji prawno-finansowej
 • dokonywanie wstępnej analizy finansowej spółki
 • ustalanie treści zapisów umów i gwarancji z beneficjentami
 • negocjowanie form zabezpieczeń

Korzyści płynące ze współpracy z nami to:

 • gwarancja wysokiej jakości usług
 • kompetentna i fachowa pomoc doświadczonej kadry
 • terminowość realizacji zleconej usługi
 • uzyskanie najlepszej oferty na rynku dzięki naszej współpracy ze wszystkimi gwarantami na rynku
 • oszczędność czasu, to my nadzorujemy cały proces udzielenia gwarancji i wyjaśniamy sporne kwestie