Blog

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj, bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego...

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo. Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy. Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W jakich sytuacjach...