Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj, bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego...